Archives

0 comment

คำเหล่านี้ช่วยให้ resume ดูดีขึ้นได้ (Some…

อยากทำ แต่ไม่รู้จะเขียนยังไงดี อธิบายให้นายจ้างเข้าใจว่าผมก็เก่ง ฉันก็มีความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานนะ เพียงแต่เขียน resume ไม่เก่ง ก็ไม่น่าสนใจ พลาดไปอีก

Read More
0 comment

คำถามที่คนมักสงสัยเกี่ยวกับ resume (FAQ about…

  resume ควรยาวกี่หน้า?   ปกติแล้ว resume ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้า resume ที่จบสมบูรณ์ภายในหน้าเดียวก็เป็นที่ยอมรับ แต่ส่วนมากน้องๆ ที่จบใหม่ หรือพี่ๆ บางทันไม่ถนัดในการจัดการ resume ให้สรุปออกมาให้อยู่ในหน้าเดียวได้ อาจจะยาวมาอีกหน้าก็ไม่เป็นไร ส่วน resume ที่จะใช้สมัครงานในทางวิชาการ การวิจัยหรือ resume ระดับการศึกษาปริญญาเอกนั้นสามารถยาวได้ถึง 3..

Read More
0 comment

5 ข้อผิดพลาดใน Resume (Top…

ในแต่ละปีมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก การแข่งขันที่สูงขึ้นและรุนแรงขึ้นทุกปีในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้นคุณควรป้องกันความผิดพลาดได้ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น วันนี้เราจึงจะมาคุยกันเรื่องข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด 7 ข้อและวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

Read More
0 comment

การเขียน Resume สมัครงานครั้งแรกในชีวิต! (My…

ได้ยินได้ฟังกันมามาก สำหรับคำว่า resume หรือบางโรงเรียน ในบางหลักสูตรคุณครูอาจเคยให้คุณได้ลองทำ resume ของตนเองมาแล้ว แต่ๆๆๆ อย่าลืมว่างานส่งครูและสิ่งที่คุณต้องส่งไปให้นายจ้างในอนาคตดูนั้น มีความแตกต่างที่เหมือนกันอยู่ ส่งงานให้ครูคุณได้คะแนน แต่การส่ง resume ให้นายจ้างพิจารณานั้น เกี่ยวข้องถึงอนาคตของคุณเลยทีเดียว

Read More


Recent Jobs